Hərəkətli şüşə tavan

 

HEREKETLI SUSE TAVAN

Hərəkətli şüşə tavan sistemi restoran, kafelər, terras, qış baxçası, yay mətbəxi və s. bu kimi yerlərdə səmanı tavanın bağlı halında şüşədən, açıq halında isə bir başa seyr etmək mümkündür.

bu sistemdə su təhliyyəsi, külək - qar yükü nəzərə alınmaqla istənilən dizayna uyğun istənilən profil və şüşə rənglərində bir çox formalarda hazırlamaq mümkündür.

Dəmir yük daşıyıcılar, alüminium profillər, motor, raylar, kəmər və şüşədən ibarət bb sistemdir. 

Alüminium RAL boya üzərindən istənilən rəngə boyana bilər. Şüşələr, istənilən rəngdə, laminə və temperlənmiş halda olur. Istəyə görə LOW-e şüşələrdən də istəfad etmək mümkündür ki bu da günəşin zərərli şüalarının bir başa təmasının qarşısını alır və həmçinin istiliyin itməsinin qarşısını alır.