Low-e şüşə

Low-e şüşə istilik enerjisinin itirilməməsi üçün istifadə olunur. Bu suse paket halında olur və 2 şüşə arasına arqon qazı vurulur ki effektivlik daha yuxarı olsun. Low-e şüşədə şüşənin bir tərəfinə xüsusi təbəqə çəkilir ki bu da gün enerjisinin qarşısını almaqla günəşin zərərli şüalarının otaöa düşüb içərini isiməsinin qarşısını alır. Şəffaf olan bu şüşə gün şüası qarşısında olduqda şüşədə nisbətən rəng dəyişməsi baş verir ki bu da yalnız çöl tərəfdən hiss olunur.