Qatlanır qapı sistemi

 

AKARDEON

Qatlanır qapı sistemi sayəsində tam olaraq açıldığında kənarda kiçik bir yer tutmaqla bütün sahənin tam olaraq açılmasına nail ola bilərik. Bağlı vəziyyətində isə tam germetik bir səthə malik olur. Hər bir qanad 4 bir tərəfdən kilidlənərək rezinlər vasitəsi ilə sıxılıb səs və istilik izoliyasiyasını təmin edir. Bu sistemdə hər hansı 1 qanadı tək qapı kimi istifadə etmək mümkündür.
qanad genişliyi 1.2m, hündürlüyü 3.5m olmaqla 9 qanada qədər açıla bilər. Qanadlar ortadan bölünməklə və ya bir tərəfdən digər tərəfə hərəkət edə bilərlər. Bundan başqa künc otaqlarda da qatlanır qapı sistemlərindən istifadə etmək mümkündür.

Oxşar məhsullar